BEI
KRZYSZTOF POLITOWICZ
I PARTNERZY

Excellence
for everyone.

Szkolenia w BEI

Szkolenia i warsztaty oferowane przez Business Excellence Institute zapewniają bardzo wysoką jakość i przystępność materiałów. Są prowadzone przez wybitnych specjalistów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu, oprócz wiedzy potrzebnej do zdania egzaminów, uczestnicy szkoleń mają okazję poznać praktyczne aspekty stosowania różnych modeli zarządzania.

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dn. 16.04.2016 (RODO) informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest BEI Krzysztof Politowicz i Partnerzy. Dane zawarte w Zamówieniu zostały pozyskane od pracodawcy uczestników w celu realizacji usługi szkolenia oraz rejestracji egzaminu dla uczestnika przez PeopleCert/Axelos, któremu zostaną przekazane. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. Przysługuje prawo do wglądu, korekty danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przysługuje prawo zgłoszenia do UODO.