BEI
KRZYSZTOF POLITOWICZ
I PARTNERZY

Excellence
for everyone.

PRINCE2® 6th edition

ISO/IEC 27002 jest międzynarodową normą. Określa ona na wytyczne związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Szkolenie EXIN Information Security jest koniecznością dla wszystkich pracowników mających doczynienia z poufnymi informacjami. Globalny dostęp do informacji wymusza na firmach coraz bardziej złożone systemy zabezbieczeń przed zagrożeniami z zewnątrz. Tymczasem najsłabszym ogniwem może okazać się niepreszkolony i nieświadomy zagrożenia pracownik.

 

Szkolenie EXIN Information Security obejmuje zagadnienia dotyczące:

  • informacji i bezpieczeństwa
  • zagrożenia i ryzyka
  • roli organizacji w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
  • regulacji prawnych.

Metoda szkolenia: wykład oraz ćwiczenia praktyczne

 

Czas szkolenia: 2 dni  (8h + 4h)

Certyfikat: Certyfikat uczestnictwa + po zdanym egzaminie Certyfikat wydany przez EXIN®

 

Zapraszamy do zapisów na szkolenia i egzaminy Information Security (ISO/IEC 27002) >> Kontakt