BEI
KRZYSZTOF POLITOWICZ
I PARTNERZY

Excellence
for everyone.

Zarządzanie usługami IT wg ISO 20000

Egzaminy oferowane przez BEI umożliwiają potwierdzenie uznawanymi globalnie certyfikatami wiedzy zdobytej na szkoleniach i warsztatach. W ofercie BEI znajdują się egzaminy certyfikowane przez EXIN.

 

Egzaminy przeprowadzane przez BEI na podstawie własnych szkoleń charakteryzują się wysoką zdawalnością: 80% zdających przy pierwszym podejściu do egzaminu oraz 100% zdających przy drugim podejściu do egzaminu.

 

W przypadku realizacji szkoleń/warsztatów, dla których BEI nie prowadzi egzaminów, oferujemy Klientom pomoc merytoryczną i administracyjną w zorganizowaniu egzaminu w firmie trzeciej. Współpracujemy w tym celu z centrami Thomson-Prometric w całym regionie EMEA, British Council i innymi firmami.

 

 

Aby zapisać się na egzamin, zapraszamy do kontaku >> Kontakt

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  z dn.  16.04.2016 (RODO) informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest BEI Krzysztof Politowicz i Partnerzy. Dane zawarte w Zamówieniu zostały pozyskane od pracodawcy uczestników w celu realizacji usługi szkolenia oraz rejestracji egzaminu dla uczestnika przez PeopleCert/Axelos, któremu zostaną przekazane.  Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. Przysługuje prawo do wglądu, korekty danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  przysługuje prawo zgłoszenia do UODO.