BEI
KRZYSZTOF POLITOWICZ
I PARTNERZY

Excellence
for everyone.

01: Gra Fibrokrolling

Gra dla osób związanych z Service Desk (użytkownicy / IT)

 

Czas (godz): 4

Cena netto (osobę): 500 PLN

02: Umowy zapewnienia poziomu usług – SLA, OLA, U

Specjalistyczne warsztaty dla obszaru wdrażania umów SLA

 

Czas (godz): 16

Cena netto (osobę): 2450 PLN

03: Wdrożenie Service Desk czyli Centrum Obsługi Użytkowników

Specjalistyczne warsztaty przygotowane na bazie metodyki SLM™Lite dającej szansę na uzyskanie szybkich efektów, nie blokując jednocześnie późniejszej możliwości wdrażania kolejnych złożonych modeli operacyjnych, jak również najlepszych światowych praktyk skutecznego i efektywnego zarządzania usługami IT - ITIL® 

 

Czas (godz): 16

Cena netto (osobę): 2300 PLN

04: Gra strategiczna '5-ty element' w oparciu o SLM

Gra menadżerska 5 ty element dla IT i Klientów Wewnętrznych z zakresu zarządzania usługami IT

 

Czas (godz): 8

Cena netto (osobę): 1500 PLN

05: Service Desk Manager - rola i zadania

Specjalistyczne warsztaty dla obszaru Service Desk Managera

 

Czas (godz): 16

Cena netto (osobę): 2450 PLN

06: Zarządzanie Satysfakcją Klienta

Specjalistyczne warsztaty dla obszaru Satysfakcja Klienta IT

 

Czas (godz): 16

Cena netto (osobę): 2100 PLN

07: Komunikacja w organizacji

Szkolenie umożliwia poznanie podstawowych celów, zasad i technik z zakresu komunikacji. Szkolenie przybliża naturę komunikacji w firmie, prezentuje podstawowe wyzwania, podejścia i techniki organizacji tego zagadnienia.

 

Czas (godz): 16

Cena netto (osobę): 2100 PLN

08: Zarządzanie Usługami IT

Warsztaty stanowiące wprowadzenie do zagadnienia zarządzania usługami IT (IT Service Management ITIL®)

 

Czas (godz): 4

Cena netto (osobę): 500 PLN