BEI
KRZYSZTOF POLITOWICZ
I PARTNERZY

Excellence
for everyone.

ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

ITIL® to jeden z najpopularniejszych modeli na świecie, zjednujący sobie w naszym kraju coraz szersze grono sympatyków. Obecnie coraz więcej osób pracujących w dużych, uznanych firmach może pochwalić się certyfikatem ukończenia szkoleń, bądź akredytowanym przez PeopleCert egzaminem. ITIL® powstał z myślą o przedsiębiorstwach korzystających z produktów IT a jego zadaniem jest określenie sposobu, w jaki powinno być prowadzone zarządzanie informatyzacją, aby najlepiej spełniała swe zadanie wewnątrz firmy.

 

Wdrażanie ITIL® znacznie podnosi jakość świadczonych usług informatycznych wewnątrz firmy, dlatego podnoszenie kwalifikacji o wiedzę z zakresu modelu proponujemy zwłaszcza managerom i pracownikom działów informatycznych, odpowiedzialnym za jakość i eksploatację sprzętu i aplikacji IT. W nowoczesnym przedsiębiorstwie, jak wiemy, komputeryzacja ma ogromne znaczenie, dlatego chwilowy nawet paraliż tej komórki może doprowadzić do dużych trudności w prawidłowym funkcjonowaniu całości a co za tym idzie – do obniżenia wydajności i w efekcie  - strat.

Z wiedzy, jaką dostarcza ITIL®, mogą korzystać zarówno duże, komercyjne przedsiębiorstwa, małe, rozwijające się firmy, czy organizacje rządowe.

Proces nauczania zaczynamy od podstaw, czyli od szkolenia i egzaminu ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management. Ze swojej strony zachęcamy Słuchaczy do zbierania kredytów pozwalających na otrzymanie tytułu ITIL® EXPERT.

ITIL® wprowadził nowy cykl życia, na który składają się publikacje: Service Strategy (Strategia usług), Service Design (Tworzenie usług), Service Transition (Wdrażanie usług), Service Operation (Utrzymanie usług), Continual Service Improvement (Ciagłe doskonalenie usług).

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach, prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów. Po ukończeniu szkolenia proponujemy Państwu uwieńczenie nauki egzaminami akredytowanymi przez PeopleCert.

 


 

Metoda szkolenia: wykład oraz ćwiczenia praktyczne

 

Czas szkolenia: 3 dni po 8 h (24 h)

Cel szkolenia: Poznanie podstawowych pojęć, definicji, ról i odpowiedzialności wg ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management, przygotowanie do egzaminu.

Certyfikat: Certyfikat uczestnictwa + po zdanym egzaminie Certyfikat wydany przez PeopleCert.

Zakres szkolenia: Przedstawienie koncepcji organizacji IT jako dostawcy usług informatycznych. Poznanie najlepszych światowych praktyk skutecznego i efektywnego zarządzania cyklem życia usług od strony operacyjnej, oraz ciągłego doskonalenia procesów i dostarczanych usług. Poznanie podstawowej znajomość definicji, ról i odpowiedzialności wg ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management, przygotowanie do egzaminu.

Adresaci szkolenia: 

 • Service Level Manager
 • Service Manager
 • Incident Manager
 • Problem Manager
 • Change Manager
 • Release Manager
 • Configuration Manager
 • Security Manager
 • Kierownik Sekcji Monitoringu
 • Kierownik Service Desk
 • Kierownik Utrz. Infrastruktury
 • Specjalista/Analityk Infrastruktury
 • Kierownik Utrz. Aplikacji
 • Specjalista/Analityk Aplikacji
 • Kierownik Centrum Testów
 • Specjalista/Analityk Testów
 • Project Manager IT
 • Architekt IT
 • Programista
 • Dyrektor / vice Działu IT
 • Koordynator Komunikacji IT
 • Klient 
 • Odbiorca biznesowy
 • Przedstawiciel Klienta
 • Użytkownik

Zapraszamy do zapisów na szkolenia i egzaminy ITIL® >> Kontakt